Zajmujemy się marketingiem internetowym. Oferujemy skuteczne pozycjonowanie stron i kampanie reklamowe w wyszukiwarkach.

Bliżej celu!

Cieszę się, że trafiłeś na tę stronę. A teraz, proszę zastanów się chwilę, dzięki czemu było to możliwe, to ważne. Istnieje co najmniej kilka sposobów - wizytówka, link na innej stronie, reklama graficzna, wyszukiwarka. Pozornie nie ma to znaczenia. Nie ulegaj jednak pozorom - kto i w jaki sposób odwiedza nasze witryny jest ogromnie ważne. Szczególnie jeśli promujesz swoją firmę i produkty w internecie. Agencja RANKING powsta?a w?a?nie po to, by wspom?c Ci? w świadomym marketingu internetowym.

Pierwsze strony internetowe odwiedza?y osoby, kt?re zna?y, lub znalaz?y w katalogu ich adres www. Odk?d Google indeksuje ca?y internet, sprawa jest prostsza. Wystarczy zada? odpowiednie pytanie, i wybra? witryn? z listy wynik?w wyszukiwania. Nie trudno przewidzie? na kogo padnie wyb?r. Internauta odwiedzi stron?, kt?ra wy?wietlana jest na szczycie listy. A co, je?li to Twoja witryna oferuje dok?adniejsze informacje, lepsze, ta?sze produkty i nie jest widoczna? Tracisz Ty i Tw?j potencjalny klient. Takich sytuacji mo?na unikn?? dzi?ki pozycjonowaniu strony.

Opr?cz pozycjonowania, proponujemy dzia?ania wpieraj?ce Twoj? obecno?? w internecie. Oferujemy reklam? kontekstow?, realizujemy indywidualne kampanie w bran?owych serwisach www. Zale?y nam przede wszystkim na tym, by Twoj? stron? odwiedza?y osoby zainteresowane ofert?. A Ty, czy takiego podej?cia w?a?nie szuka?e??


Linki sponsorowane

Kampanie link?w sponsorowanych to idealne rozwi?zanie dla os?b oczekuj?cych szybkich efekt?w. Reklama emitowana jest w wynikach wyszukiwania Google przy has?ach zwi?zanych z Twoj? bran??. Dzi?ki temu oferta trafia do preferowanej grupy odbiorc?w. Wzrost liczby odwiedzin strony jest mo?liwy ju? w dniu uruchumienia kampanii.

wi?cej »

Pozycjonowanie szerokie

Pozycjonowanie wielu s??w kluczowych polega na promocji konkretnych produkt?w i us?ug z Twojej oferty. Metoda ta zapewni odwiedziny internaut?w szukaj?cych precyzyjniej, czyli tych bardziej zdeterminowanych do zakupu. Rozwi?zanie polecamy szczeg?lnie sklepom internetowym, kt?re chc? zwi?kszy? widoczno?? swojego asortymentu w Google.

wi?cej »

Artyku?y sponsorowane

Umo?liwiamy publikacj? tekst?w promuj?cych stron? z dowolnej kategorii. Artyku?y zamieszczane s? w serwisach tematycznie zwi?zanych z Twoj? bran??, dlatego trafiaj? do oczekiwanej grupy docelowej. Publikacja zawiera linki do opisywanej strony, co podnosi jej pozycje w Google. Artyku?y wzwacniaj? ?wiadomo?? marki i buduj? zaufanie.

wi?cej »